Son Kaynak Tarifesi Hakkında Bilgilendirme

20 Ocak 2018 Tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri gereği bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yıldaki elektrik tüketim miktarınız 50 milyon kWh ve üzerinde olan tüketiciler, herhangi bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapmaması durumunda bugün itibariyle  takip eden üçüncü takvim ayının ilk gününden (01.04.2018) itibaren "Son Kaynak Tarifesi" üzerinden faturalandırılacaktır.

 

Bilgilerinize.


26.01.2018