Otomatik Sayaç Okuma Sistemi

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına Ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar”, 10/04/2011 tarih ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemenin amacı ve kapsamı; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (Yönetmelik) uyarınca uzlaştırma hesaplamalarında kullanılacak sayaç değerlerinin, sayaçların okunma periyotlarının ve OSOS kapsamında yer alacak sayaçların belirlenmesine ve sayaçların OSOS’a dahil edilmesi için gerekli teçhizatın kurulmasına dair sorumluluklara ve OSOS kapsamında elde edilen verilerin paylaşımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına Ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Yönetmeliği’nin 4. Maddesi uyarınca aşağıdaki sayaçlar bu kapsama dahil edilmek zorundadır.

OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçlar:

Madde 4-(1) Aşağıda belirtilen özelliklere sahip üretici ve tüketici sayaçları TEİAŞ veya dağıtım şirketleri tarafından tesis edilerek işletilecek olan OSOS kapsamına dahil edilmek zorundadır.
a) İletim sistemine verilen ya da iletim sisteminden çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,
b) Tüketimi 5 inci Madde çerçevesinde Kurulca onaylanan limitin üzerinde olan sayaçlar,
c) Üretim ve otoprodüktör lisansına sahip piyasa katılımcılarının tüketim birimleri tarafından dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,
ç) Üretim ve otoprodüktör lisansına sahip üretim birimleri tarafından dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,
d) İki dağıtım sistemi arasındaki alış-verişe esas elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,
e) Dengeleme birimi niteliğine sahip tüketim tesislerinin sisteme bağlantı noktalarındaki elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,
h) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik uyarınca tesis edilmesi öngörülen üretim sayaçları,
ı) DSİ tarafından OSOS kapsamına dahil edilmesi talep edilen, yer altı suyu kullanma belgesi çerçevesinde tesis edilen sayaçlar.
i) 10/07/2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yönetmeliği uyarınca dağıtım şirketlerinin aydınlatma yükümlülüğü olarak belirtilen aydınlatma sistemlerine ait sayaçlar.

Yönetmelik

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Yönetmeliği
Dökümanı indirmek için tıklayın

Yönetmelik

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
Dökümanı indirmek için tıklayın

OSOS Süreç

İki Dağıtım Sistemi Arasındaki Alış-Verişe Esas Enerjiyi Ölçen Sayaçlar İçin OSOS Süreçleri
Dökümanı indirmek için tıklayın

OSOS Süreç

Aydınlatma Yönetmeliği Kapsamındaki Aydınlatma Sistemlerine Ait Sayaçlar
Dökümanı indirmek için tıklayın

OSOS Süreç

Lisanssız Üreticiler İçin OSOS Süreçleri
Dökümanı indirmek için tıklayın

Asgari Şartlar

Haberleşme Ünitesi (GSM Modem) Asgari Şartları
Dökümanı indirmek için tıklayın

OSOS Süreç

Tüketimi Kurulca Onaylı Limitin Üzerinde Olan Sayaçlar İçin OSOS Süreçleri
Dökümanı indirmek için tıklayın

OSOS Süreç

Üretim / Otoprodüktör Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler İçin OSOS Süreçleri
Dökümanı indirmek için tıklayın

OSOS Süreç

Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi Kapsamındaki OSOS Süreçleri
Dökümanı indirmek için tıklayın

Asgari Teknik Özellikler

Yer Altı Suyu Kullanma Belgesi Çerçevesinde Tesis Edilen Sayaçlar İçin Tesis Edilecek Panoların Asgari Teknik Özellikleri
Dökümanı indirmek için tıklayın