Sıkça Sorulan Sorular
1 Kesme-bağlama bedeli nedir?

Müşterinin elektriğinin kesilmesini gerektiren durumlarda; elektriğin kesilmesi ve kesilen elektriğinin yeniden bağlanmasına ilişkin masrafları içeren bedeldir. Kesme bağlama bedelleri Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereğince belirlenmektedir. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 nci maddesinde; "…(2) Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için, müşteri tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye makbuz karşılığı peşin olarak bir kesme-bağlama bedeli ödenir. Fiilen elektriği kesilmeyen aboneden kesme-bağlama bedeli talep edilmez. (3) Kesme-bağlama bedelleri her yılın Ekim ayının sonuna kadar dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenerek Kuruma önerilir ve Kurul onayı ile yürürlüğe konulur." hükümleri yer almaktadır. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren elektrik piyasasında uygulanmakta olan kesme-bağlanma bedelleri aşağıdadır.
 
Kesme Bağlama : 2017
AG (Alçak Gerilim) Aboneleri : 24,10 TL
OG (Orta Gerilim) Aboneleri : 122,50 TL

2 Kesilmiş olan elektrik yeniden nasıl bağlanır?

Müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla, kesme-bağlama bedeli tahsil edilerek elektrik enerjisi yeniden bağlanır.

3 Açma-kapama için hangi evraklar gerekli?

Açma için; dilekçe, eğer kesme işlemi borç nedeniyle ya da teknik sorunlar nedeniyle yapılmış ise borcun ödenmiş olması veya teknik sorunların (sayaç arızası, sayaç yerinin uygun olmaması, irtibat hattı değişikliği v.b.) giderilmiş olması gerekmektedir.

Kapama için; dilekçe verilmeli ve tesisata ait herhangi bir borcun bulunmaması gerekmektedir.

4 Açma birimi hafta sonu çalışıyor mu?

Açma birimleri hafta sonu çalışmamaktadır.

5 Açma-kesme işlemleri hangi gün ve saatlerde yapılıyor?

Açma-kesme işlemleri hafta içi yapılmaktadır. Ancak kesik olan enerjiyi yükümlülüklerini yerine getirmeden açan abonelerin enerjileri hafta sonunda da kesilebilmektedir.

Kesme işlemleri 08.30 ile en geç 15.00 kadar yapılmaktadır.

Açma işlemleri saat 14.00 başlayarak gün içerisinde 19.00 a kadar tamamlanmaktadır. Ancak sayaç mahalline ulaşılamayan durumlarda takip eden iş günü enerji açma işlemi yapılmaktadır.

(Enerjisi kesilen tesisatın, Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince;

A) imar yerleşim alanında iki iş günü içerisinde,

B) imar yerleşim alanı dışında üç iş günü içerisinde, elektrik enerjisi yeniden bağlanır.)

6 Hangi durumlarda elektrik enerjisi kesilir?

Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca müşterinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde müşterinin elektriği kesilir.

7 Kesme personeli yanlış abonenin enerjisini kesebiliyor. Bu durumda ne yapmalıyız?

Bu tür problemler nadir de olsa, abonenin güncel adres tanımlamalarının ve sayaç numara bilgilerinin hatalı olarak Müşteri Bilgi Sisteminde yer alması nedeniyle olmaktadır. Bu tür sorunlarda müşterinin, tesisat numarasını ve güncel adres bilgisini ilgili işletmeye bildirilmesi durumunda müşterinin mağduriyeti giderilecektir.

8 Fatura ve kesme ihbarnamesinin tebliğ şekli nasıldır? Kesme ihbarnamesi bırakıldıktan sonra ne sürede elektrik kesilir?

Şirketimiz; EPDK’nın ön gördüğü kanun, yönetmelik ve uygulamalar çerçevesinde işlem yapmaktadır. Fatura bildirimleri, ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan perakende satış sözleşmesinde yer alan “müşterinin kullanım yeri adresine gönderilen fatura veya ödeme bildirimi ile müşteriye tebliğ yapılmış sayılır.” hükmü gereğince bildirimler sayaç mahalline bırakılır. Kesme ihbarnameleri P.T.T. vasıtasıyla gönderilmektedir. Kesme süresi ihbarnamenin tebliğ edildiği tarihten itibaren en az 5 iş günüdür. Telefon numaralarını kaydettiren müşterilerimize kesme ihbarları, borç bilgileri, sayaç değişimi bilgileri vb. SMS yoluyla gönderilmektedir. Bu nedenle müşterilerimizin adres ve telefon numaralarının güncel olması önem arz etmektedir

9 Kesme İhbarnameleri ne zaman gönderilmektedir?

Tek faturalı son ödeme tarihi geçmiş tesisatlara son ödeme tarihinden sonra 5 gün içerisinde elektrik tüketim borcuna bağlı kesme ihbarnamesi gönderilir. 2 fatura ve üzeri borçlu tesisatlarda elektrik tüketim borcuna bağlı kesme ihbarnamesi bırakılmadan tebliğ edilen fatura bildirimleri ihbarname kabul edilerek kesme işlemi yapılır.